Instruktioner för vår grafiska profil och logotyp

Här finner du riktlinjer vad gäller färger, logotypens uppbyggnad och användning, typografi med mera.

Vår grafiska profil

I detta dokument finns en sammanfattning av vår grafiska profil.

Typografi

Följande teckensnitt skall användas:

Huvudrubrik, underrubrik: Droid Serif.

Brödtext: Open Sans.

Teckensnitten är licensierade under följande licens:
Apache License, version 2.0

Färger

Så långt som möjligt skall CMYK-nyanserna samt EPS-format användas.

Om detta inte är möjligt används RGB-nyanserna / PNG-format.

Bakgrund:

C 0%
M 0%
Y 0%
K 91%

#3B3B3B

Logotyp, rubriker:

C 0%
M 15%
Y 81%
K 12%

#E4BE44

Brödtext:

C 0%
M 0%
Y 0%
K 8%

#EAEBEC

Logotyp

Primär logotyp, färgtryck

Sekundär logotyp, svart/vit