Kommittéer

Klubbens olika kommittéer utgör en bit av ryggraden för verksamheten.

Varje kommitté har ett ansvarsområde och verkar för klubbens medlemmar.
Under respektive flik kan du få mer information kring de olika kommittéernas organisation/verksamhet. Aktiviteter som kommittéerna anordnar hittar du menyvalet ”Aktiviteter”.

Vill du vara med och utveckla klubben?

Ta gärna kontakt med den/de kommittéer som intresserar dig! Kontaktuppgifter hittar du under respektive kommitté. Vi har kul tillsammans och ser gärna att vi blir fler som arbetar idéellt.