Bankommittén

Bankommitténs viktigaste uppgift är att med bibehållen bandesign ytterligare förbättra banans kvalitet och finish. Prioriterade uppgifter är att förbättra greenerna och att höja bunkerkvalitén i de bunkrar som ännu ej är i bästa skick. Dessutom skall särskilt beaktas möjligheterna att öka speltempot genom banåtgärder som snabbar upp speltempot utan att själva spelet förenklas. Klubbens miljöarbete är i fokus – med målsättningen att bli miljödiplomerad av SGF. Miljömålen är utsatta. Har du synpunkter på banans layout, skötsel etc kontaktar du vår Greenkeeper.

Bankommittén ledamöter

Gunnar Palmqvist
Ordförande

0704-19 88 42

Birgitta Lundahl

0734-45 47 00

Mikael Svensson 
Greenkeeper

0511-52 009
0706-87 13 83

Anette Knutsson

0705-90 55 02

Anita Hugosson

0511-51 888
0705-18 88 95

Arne Brånn

0708-88 49 88

Stefan Johansson

0708-42 05 50

Masterplan 2021

Välkommen att läsa vår masterplan för golfanläggningen i Lundsbrunn.

Om du vill skriva ut den in svart-vitt så har vissa PDF-program en valmöjlighet att göra detta.
Kontrollera utskriftsmöjligheterna i just ditt program innan du klickar på ”skriv ut”.

Klicka här för att läsa mer om Masterplan 2024