Damkommittén

Damkommittén verkar för:

  • Att utveckla golf intresset hos klubbens damer
  • Bättre kunskap om och säkrare tillämpning av golfregler
  • Ökande färdigheter i golfspelet
  • Gemenskap och trevlig samvaro

Damkommitténs medlemmar

Ylva Pettersson
Ordförande

ylva.pettersson@unilab.com
0706-20 23 17

Margareta Hellström 
Ledamot

maggan.hellstrom@telia.com

0762182135

Anki Larsson 
Ledamot

acm.larsson@gmail.com
0705-69 61 92

Kristina Pettersson 
Ledamot

kristinafanny@hotmail.com
0708-46 71 29

Carola Apell Olsson
Ledamot

carola_apell@hotmail.com
0709-42 20 10