HandiGolfkommittén

Verksamhetsplan för HandiGolf fastställd 2015

  • Organiserad träningsverksamhet, under 10 sommarveckor regelbunden träning för psykiskt funktionsnedsatta, 25 -30 deltagare
  • Nybörjarutbildning
  • Nybörjarutbildning för personliga assistenter för golfspel
  • Golfrundor på 18-hålsbanan tillsammans med vår Pro
  • Anordna Prova på dagar för funktionsnedsatta och assistenter
  • Utbytesprogram med andra golfklubbar om vår HandiGolf verksamhet
  • Informera Handikapporganisationer om vår verksamhet
  • Informera närkommuners handikappansvariga, skolor och idrottsföreningar
  • Samarbete med Västergötlands handikappidrottsförbund
  • Fortsätt samarbetet med VGF:s HandiGolf ansvarig

Glada vinnare i Handigolfen

HandiGolfkommittén ledamöter