Herrkommittén

Vi erbjuder Herrgolf med målsättningen att:

  • Spela med andra klubbmedlemmar
  • Förbättra sammanhållningen i klubben
  • Få alla att känna sig välkomna, ovsett hcp eller ålder, dock lägst 20 år

Herrkommittén ledamöter

Jan Andersson
Ordförande

0705-18 97 02
0510-17 614

Valon Bejtullahu

0707-83 28 85

Göran Björk

0761-62 96 69
0511-16 053

Sven-Inge Synnerdahl

0703-44 94 15
0510-54 14  21

Joakim Eriksson

0704-00 31 42

Gunnar Gustafson

0762-39 45 04
0511-29 011

Jonas Svensson

0708-47 36 51

Per-Anders Dahl

0707292893