Seniorkommittén

Vi arbetar för alla Damer och Herrar som fyllt eller under året ska fylla 60 år, där den sociala samvaron i samband med golfspel är ett av målen.

Seniorkommittén ledamöter

Håkan Jonsson
Ordförande

0708-80 87 83

Roland Hellborg

0706-88 73 60
0511-51 432

Lars Ehn 

0768381001

Jan Andersson

0705189702