Tävling och regelkommittén

Klubbens tävlingskommitté ansvarar för tävlingsprogrammet och alla tävlingar som klubben arrangerar.  Samt verkar för bättre regelkunskap bland medlemmarna och ansvarar för HCP-frågor och enskilda revisioner.

Tävling och regelkommittén ledamöter

Berndt Hovler 
Ordförande

0708-30 54 79

Håkan Jonsson

0708-80 87 83

Werner Schmidt

0702891395

Anders Erlandsson

0736-43 85 42

Kristina Pettersson

0708-46 71 28

Martina Rådmark

0709-60 89 70

Mika Pulkkinen

0709629111

Ann-Charlotte Nystrand

0704-82 98 65

Marcus Ståhlgren

0706858219