18-hålsbanan

Många har överraskats av banans skönhet och höga kvalitet, där omsorgsfull skötsel och långsiktigt utvecklingsarbete har skapat en högklassig anläggning. Golfbanan omnämns som parkbana, men erbjuder en stor variation av naturupplevelser. Här finns allt från öppna landskap, träddungar, skog och raviner till vattendammar och mindre sjöar.När du lämnat klubbhusområdet kommer positiva överraskningar snart att möta dig i form av en lätt kuperat och varierad bana med oerhörd skönhet. I horisonten i nordöstlig riktning kan man se konturerna av Kinnekulle och Husaby kyrka. Omgivningarna är mycket vackra och marken är historisk.

Hål nummer 1, 9, 10 och 18 ligger på den flacka slätten framför klubbhuset. Hål nummer 2 och 11 går fram genom en stor förkastningsspricka (ravin), som uppstod för ca 400 miljoner år sedan. Den femton meter djupa ravinen utgör spår efter landets största kända lerskred. De övriga hålen ligger nedanför ravinen med utmaningar som vatten, ekar och smala greener. Banans totala nivåskillnad uppgår till 35 meter.

Banarkitekten Jan Sederholm har verkligen lyckats att forma banan efter naturens förutsättningar, detta ger alla besökande golfentusiaster mycket glädje där både banans underbara natur samt utmanande utformning tillgodoser alla de önskemål som en golfentusiast kan begära.

Vi önskar Dig välkommen till Lundsbrunn GK, golfklubben med trivsel och service samt med en spännande och naturskön bana av högsta kvalité!