Lokala regler

Lokala regler 2023

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

(om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Out of Bounds (Regel 18.2)

Markering av Out of Bounds sker med vita pinnar med undantag för området till hö om vägen på hål 16 där några pinnar är ersatta av vita plattor.
Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas/plattornas bansidepunkter i marknivå.

Onormala banförhållande (Regel 16) och Organiska föremål

 • Mark under arbete
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 • Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som skall behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror.
 • Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.
 • Hål 4: Stenkista vid 150 m pinne och 9m höger om green.
 • Hål 6: Stenkista bakom green vid vägen mot hål 7.
 • Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

Oflyttbara tillverkade föremål

 • Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 • De unga träden identifierade av stöd- eller skyddspinne är spelförbudszoner
 • Ban- och avståndsmarkeringar i form av plattor.
 • Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.

Organiska föremål

 • Fälld ek på hål 5.

Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt för brott mot den lokala regeln: Diskvalifikation.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Begränsning av när en boll som spelats från green måste spelas om.

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal Regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

Regelkommittén