Till alla medlemmar,

Din årsavgift finns på mingolf så att du därifrån skall betala din årsavgift.

Har du epassi eller liknande så kontakta oss innan du betalar på mingolf.

Med vänliga hälsningar,

Kansliet